Me kërkesë të qeverisë Italiane sot është lexuar pjesë nga Kur’ani famëlartë në qendër të njërit nga qytetet e Italisë.

Kjo shkaku i Koronavirusit dhe shenjë respektimi të fesë Islame në këto kohë të vështira por edhe si lutje për largim sa më të shpejtë të kësaj situate.

VIDEO:

By admin

Leave a Reply