Mësimi online, test për aftësinë digjitale të mësimdhënësve, fëmijëve dhe prindërve

Posted by

Çdo mësues në vend, gjen mënyra nga më të ndryshmet për të ligjëruar materialin e paraparë me kurrikula. Në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme, kur mësimet nuk ligjërohen në klasë, mësuesit detyrohen të komunikojnë me nxënësit e tyre përmes internetit, shkruan Meta.mk, transmeton Portalb.mk.

Ka mësimdhënës të cilët thjesht dërgojnë atë që duhet të mësohet për tërë javën dhe më pas presin prej fëmijëve t’i dërgojnë detyrat e shtëpisë përmes e-mailit, ndërsa ka nga ata që përdorin në mënyrë aktive internet platformat dhe kërkojnë mënyra të ndryshme për t’ua bërë nxënësve orët e mësimit në internet interesante në internet.

Sa janë të gatshëm punonjësit tanë të arsimit për këtë sfidë? Si i përballojnë? Çfarë është efikasiteti i mësimit në distancë? Sa është i madh problemi me mos aftësinë për shkrim-lexim digjital në të gjithë procesin? Përgjigje për këto pyetje kërkuam pikërisht prej tyre ekzekutuesve praktikë.

Zorica Milkova, mësuese klasore në “Tosho Velkov Pepeto” në Kavadar, ka gjetur mjete për t’i përdorur për të komunikuar me nxënësit. Ajo ka kaluar një trajni për të përmes një webinar.

– Tani unë përdor Microsoft Teams (Ekipet e Mikrosoftit), plus unë përdor një mjet të shkëlqyeshëm që përdor për të vlerësuar përmes testeve dhe fletëve të punës. Është Livesheets. Mësimi është efektiv për nxënësit që kanë kushte për ta bërë këtë, përkatësisht kanë kompjuterë dhe Internet në shtëpi. Është më e vështirë me nxënësit e tjerë. Jemi organizuar për të shkarkuar materiale të shtypura. Po ia dalim disi. Ata i dërgojnë detyrat e shtëpisë time përmes Viberit – thotë Milkova.

Kur bëhet fjalë për kontrollimin e njohurive, Milkova thotë se ata bëjnë onlajn kuize dhe ajo i pyet me gojë.

– Kemi pyetje dhe parashtrojmë pyetje përmes Zoom, por edhe gojarisht dhe përmes kuizeve. Vlerësim përshkrues nuk është problem për tu formuar, megjithatë i njohim fëmijët tanë. Mendoj se ne mësimdhënës dhe se si kemi nevojë për t’u aftësuar për shkrim-lexim digjital. Edhe në mesin tonë ka kolegë pa kompjuter dhe është e gabuar të gjejmë zgjidhje vetë. Dua të falënderoj bashkëqytetarin tonë Borçe Stamenov, i njohur për veprimet e tij humanitare “Dhuroni një kompjuter”, i cili në këto ditë të vështira u dha një kompjuter nxënësve të mi dhe shumë të tjerëve. Imagjinoni sa gëzim dhe në të njëjtën kohë lehtësim për ta dhe për mua është kjo- ka shtuar mësuesja.

Sipas saj, Ministria e arsimit dhe shkencës, së bashku me Byronë për Zhvillimin e Arsimit, duhet të organizojnë dhe të gjejnë trajnerë që vërtet dinë të trajnojnë.

Një mësues nga një shkollë fillore në Shkup, e cila deshi të mbetet anomime, është e mendimit se fjalën e gjallë e mësuesit nuk mund të zëvendësojë asgjë.

– Onlajn mësimi është opsion i mirë në kushtet kur nuk keni asnjë tjetër që procesi mësimor tl zhvillohet kështu. Por mësimin në internet nuk mund të zëvendësojë komunikimin e drejtpërdrejtë në klasë, mënyrën se si një fëmijë shkruan shkronjat, si i lidh fjalët, nëse i shqipton dhe i thekson saktë. Pavarësisht se sa shumë mundohet mësuesi, ai nuk mund ta arrijë këtë në distancë. Nëse ndonjë fëmijë zhgënjehet dhe nuk e di se si të gjejë zgjidhje, është më e lehtë në klasë sepse unë jam pranë tij, kështu që unë do ta inkurajoj dhe motivoj atë – thotë mësuesja.

Ajo komunikon me nxënësit e saj përmes Viber-it. U jep udhëzime nxënësve, ndërsa nxënësit fotografojnë detyrat e shtëpisë dhe i dërgojnë  me postë elektronike.

– Është e vërtetë që (mos) aftësia për shkrim-lexim digjital e mësuesve është problem. Por e dini, që të gjithë kemi pasur mundësi për të marrë njohur përmes trajnimeve për TIK që u realizuan disa vite më parë. Shumë kolegë kanë mund të mësonin të punojnë me kompjuter, por shumë prej tyre refuzonin të mësojnë. Ja tani erdhi koha kur është e nevojshme, kështu që tani mosdija e tyre është një pengesë. Sidoqoftë, një problem tjetër është se jo çdo mësues në shtëpi ka kufje, mikrofon – nuk i kanë pajisjet e nevojshme për të qenë në gjendje të zhvillojnë onlajn mësim cilësor – thotë ajo.

Leave a Reply