Mësuesit shpjegojnë pse prindërit duhet të kontrollojnë telefonët e fëmijëve të tyre

Posted by

Rezulton se vetëm 32% e prindërve janë munduar të kontrollojnë pajisjet e fëmijëve të tyre, që do të thotë se pak prej tyre e bëjnë atë çdo ditë.

Është një temë mjaft e diskutueshme në lidhje me atë nëse është e nevojshme apo jo që prindërit të monitorojnë pajisjet e fëmijëve të tyre dhe njerëzit kanë mendime të ndryshme për këtë temë. Nga njëra anë, ka të bëjë me besimin dhe privatësinë, por nga ana tjetër është fjala për sigurinë e tyre. Shumica e prindërve duket se kanë bërë zgjedhjen e tyre në favor të besimit, transmeton Telegrafi.

Sidoqoftë, mësuesit duket se kanë një mendim tjetër dhe i thërrasin prindërit të kontrollojnë pajisjet e fëmijëve. Bright Side vendosi të kuptojë se cilat janë arsyet për këtë, dhe sinqerisht, ato tingëllojnë mjaft bindëse:

Prindërit duhet t’i mësojnë fëmijët se si të përdorin telefonat celularë

Ashtu si shumë aktivitete të tjera sociale, përdorimi i celularëve dhe internetit duhet të mësohet nga prindërit. Fëmijët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e internetit, dhe duhet të tregohet se si dhe pse ata duhet të përcaktojnë kufijtë e duhur. Është e rëndësishme të mësoni fëmijët për sigurinë, si të krijoni përmbajtje, çfarë mund dhe nuk mund të postohen dhe si të lundroni në internet.

Prindërit nuk dinë shumë për fëmijët e tyre

Bota në internet është vendi më i rrezikshëm ku fëmijët kanë qasje, dhe është aty ku fëmijët kalojnë një pjesë të madhe të jetës së tyre. Prindërit zakonisht nuk kanë qasje në të dhe as nuk përpiqen, duke vlerësuar intimitetin e fëmijëve të tyre. Ëzhtë një botë e papersonalizuar ku kaq shumë gjëra janë të mundshme dhe ku fëmijët nuk kanë udhëzimin e prindërve të tyre. Si rezultat, fëmijët mund të përfshihen në aktivitete të papranueshme.

Telefonat celularë janë burimi i një ambienti të pasigurt

Me internetin dhe telefonat celularë, fëmijët sot përballen edhe me më shumë probleme sesa gjeneratat e mëparshme përballeshin në moshën e tyre. Të gjitha aktivitetet, përfshirë ato të dëmshme dhe shkatërruese, janë edhe më lehtë në dispozicion në internet i cili është përmbytur me informacion, media dhe sjellje të papërshtatshme. Për t’u siguruar fëmijëve një mjedis të sigurt, është thelbësore të monitorohen aktivitetet në të cilat përfshihen dhe t’i flasin ata përmes përvojës së tyre, duke u siguruar atyre udhëzime dhe mbështetje emocionale.

Prindërit duhet të jenë të pranishëm në jetën e fëmijëve

Me fëmijët duke qenë shumë të përfshirë në telefonat e mençur, ata kalojnë më pak kohë me prindërit e tyre. Hendeku midis fëmijëve dhe prindërve po rritet, dhe fëmijët më shpesh distancohen nga prindërit e tyre. Informacioni që gjeneratat e vjetra i kanë marrë nga prindërit e tyre, fëmijët tani marrin nga interneti duke përdorur burime jo të besueshme, dhe ata zakonisht nuk i diskutojnë ato. Por është detyra e prindërve që të bisedojnë me fëmijët e tyre për problemet e tyre, të ardhmen e tyre, trupat e tyre, marrëdhëniet e tyre dhe gjithçka tjetër.

Leave a Reply