Shkruan: Naser Pajaziti

Me 500 mijë banorë rezidentë mund të mbetet Maqedonia e Veriut nëse vazhdon trendi i ikjes së popullsisë.

Mbi 400 mijë kanë ikur gjatë viteve 1990-2010 (stat. Banka Botërore)

Mbi 700 mijë 2011 – 2019 (stat. OECD)

Me mijëra nga 2020 – vazhdon

Nga këto shifra po del se:

1.2 milionë banorë kanë ikur jashtë vendit.

Ndërsa REGJISTRIMET E POPULLSISË kanë këto shifra:

1991 – mbi 1.9 milionë banorë,
2002 – 2 milionë banorë
2021 – 1.8 milionë banorë janë rezidentë, (numri total 2.097.319 banorë)

Ky vend çdo ditë po zbrazet. Ikje pa kthim!

*postim në facebook

By admin01