Recitimi më i bukur i 99 emrave të Allahut që nuk e keni dëgjuar më parë, ju qetëson zemrat (VIDEO)

Posted by

Ai që mëson përmëndësh, emrat e Allahut, kupton domethënien e tyre dhe punon sipas domethënies së tyre merr shpërblim të madh.
Ebu Hurejre ka transmetuar se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Vërtet Allahu ka nëntëdhjet e nëntë emra njëqind pa një emër, të cilët janë të tillë që kush i mëson përmendësh, e kupton se çdo të thonë dhe punon sipas domethënies së tyre hyn në xhenet.” Transmeton Buhariu.