Rriten çmimet e derivateve të naftës, a po ndjehet kriza botërore?

Posted by

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 28.2.2022,
miratoi vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit

Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve
djegëse të transportit janë:

– Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 95 – 84,00 (denarë/litër)
– Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 98 – 86,00 (denarë/litër)
– Naftë motori – ЕURODIZEL BS (D-Е V) – 75,50 (denarë/litër)
– Vaj për djegie – ЕKSTRA I LEHTË 1 (ЕL-1) – 74,50 (denarë/litër)
– Mazut М-1 SU – 48,170 (denarë/kilogram)