Përgjatë rrugës, kamionin me lopë e kaploi një zj*arr i shpejtë dhe u rrezikua i gjithë kamioni që të di*gjej me gjithë lopët brenda, mirëpo ajo që bëri shoferi ishte e papritur dhe shumë domethënëse, pasi që shpëtoi jetët e kafshëve.

Ndiqeni:

By admin01