E pa dëgjuar më pare! Dikush po ia paguan borxhet në dyqan krejt fshatit, askush s’e njeh, ja çfarë ju tha kur e takuan

Posted by

Një person i panjohur po ua paguan borxhet të va rfërve në Tuzla, të Turqisë por askush nuk po e di se kush është ky.

Burri mi sterioz u ka lënë këtyre familjeve zarfa me lekë poshtë derës, në një kohë kur v.arfëria po fajësohet si shkaku kryesor i ve.tëvr.a.sjeve që kanë “pus htuar” Turqinë aziatike së fundmi.Dikush erdhi dhe më kërkoi t’i tregoja fletoren ku unë regjistroja bo rxhet e klientëve, i tha agjensisë.