Ky është momenti kur shoferi ndalon autobusin në mes të rrugës dhe arrin të ndihmon plakë që po gra’bitej (VIDEO)

Një shofer autobuzi është vlerësuar si hero pasi ndaloi mjetin e tij kur pa një grua të shoferit po gr ab itej, ndërsa doli jashtë për të lu ftu ar me su lm ue sin.

Video e regjistruar nga kamerat e amerikanëve të autobuzit, shofer shoferin hungarez Károly Zsolt Kis që frenon kur shikon një burrë që kërkon t’i marrë çantën e madhe në qytetin Miskolc. Ish-ush tarak u qe ka sherbyer ne Irak, ndalon mjetin dhe shkon duke shtyre s ul mu esi n deri sa ai largohet.
Më pas gruaja e vjetër hyn në autobuzin e tij teksa Károly riniset sipas itinerarit.

Pol icia hungareze në lidhje me ngjarjen ka ar res 27-vjeçar. Vi.kt.ima es ul m it nuk u pl ag os por raportohej se ishte tro nd itur nga in cide nti.

By admin01