Mundësi të reja për Shqiptarët që duan të punojnë në Gjermani / Ja detalet e reja që u publikuan

Posted by

Ambasada gjermane ka njoftuar në rrjetet sociale dhe ka shpërndarë:

Aplikimet për termin për muajin mars mund të regjistrohen në listën e pritjes për termin nga data 02.01.2023 nga ora 10:00 deri më 02/08/2023 në orën 15:00.

Ju lutemi plotësoni me kujdes regjistrimin dhe kontrolloni të dhënat tuaja përpara se ta ruani atë. Kushtojini vëmendje të veçantë korrektësisë së adresës së postës elektronike.

Konkretisht, Ambasada nuk mund të bëjë ndryshime apo rimbursime. Nëse keni shkruar adresën e gabuar të postës elektronike, atëherë mund të regjistroheni përsëri vetëm muajin tjetër.

Rezervimi i takimit nga të tretët dhe jo nga ju personalisht është i panevojshëm dhe i pakuptimtë. Ambasada nuk bashkëpunon me agjenci udhëtimesh, studio ndërmjetësuese apo agjenci të tjera tregtare apo private dhe as nuk gëzojnë privilegje. Në veçanti, ata nuk kanë një qasje të veçantë për caktimin e kushteve.

Për më tepër, misioni ynë diplomatik aktualisht nuk bashkëpunon me një ofrues të jashtëm shërbimi në lidhje me marrjen e aplikimeve për viza.

Për caktimin e takimeve për viza sipas § 26 paragrafi 2 i Dispozitës së Punësimit (“Rregullorja e Ballkanit Perëndimor”) një short do të zhvillohet një herë në muaj.

Regjistrimet që nuk kanë marrë takim do të fshihen në fund të muajit. Të gjithë personat që nuk kanë marrë njoftim për takim deri në fund të muajit nuk janë hedhur në short dhe mund të regjistrohen në listën e muajit në vijim. Ju lutemi mos dërgoni email. Për të marrë pjesë në shortin e takimit të muajit të ardhshëm, kërkohet një regjistrim i ri.

Vetëm në këtë mënyrë mund të jepen afate për paraqitjen e vizave sipas “Rregullores për Ballkanin Perëndimor”. Ambasada nuk ofron kushte të tjera të veçanta dhe për këto arsye ju kërkojmë të përmbaheni nga pyetje të tilla.