Nje lajm i mirë për shqiptaret: Lehtësohet procedura për të punuar në Zvicër, 114 mijë vende të lira

Posted by

a, personat e kualifikuar nga vendet e treta, në kushte të caktuara, mund të marrin leje për të punuar në Zvicër. Për të thjeshtuar procedurën e autorizimit, Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë (FDJP) ka zbatuar një sërë masash për heqjen e pengesave administrative. Për këtë ai e njoftoi Këshillin Federal në mbledhjen e 5 prillit 2023, njofton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch duke ju referuar burimeve nga autoeitet e Bernës.

Zvicra është në kërkim të punëtorëve, mungesa e fuqisë punëtore ka filluar të vërehet në shumë sektorë, veçanërisht në kompanitë e mëdha. Referuar nga burimet zyrtare, janë gjithsej 114.000 vende të lira, ka raportuar dite me pare gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch

Procedura e thjeshtuar e autorizimit për punëtorët e vendeve të treta

Punëtorët e kualifikuar nga vendet e treta mund të autorizohen të angazhohen në punë fitimprurëse në Zvicër nëse kjo plotëson një nevojë dhe u shërben interesave ekonomike të vendit. Në një raport të datës 4 mars 2022 të hartuar në emër të Këshillit Kombëtar, Këshilli Federal tregoi se cilat masa do të bënin të mundur eliminimin e disa pengesave administrative, përshpejtimin e procedurave dhe rritjen e sigurisë ligjore për kompanitë. Ai udhëzoi FDJP-në që të zbatojë drejtpërdrejt disa nga këto masa dhe të shqyrtojë të tjerat në thellësi. FDJP e informoi Këshillin Federal gjatë mbledhjes për atë që tashmë është bërë.

Procedura të thjeshtuara në profesionet me mungesë

Gazeta zvicerane Le Canton27.ch ka mesuar se që nga 1 shkurti 2023, autoritetet kantonale përgjegjëse për tregun e punës dhe migracionin mund të marrin parasysh situatën e kompanive që kërkojnë të rekrutojnë në profesione të prekura veçanërisht nga mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar. Konkretisht, për këto profesione, ata mund të jenë më fleksibël në kërkesat për kualifikime profesionale dhe në lidhje me dëshminë se rekrutimi nuk ishte i mundur në Zvicër.

Për këtë zbutje, FDJP ka përshtatur direktivat në lidhje me ligjin për të huajt dhe integrimin (LEI), pas konsultimit me kantonet. Që nga ky përshtatje, kantonet mund të autorizojnë gjithashtu në mënyrë të thjeshtuar kalimin nga një aktivitet me pagë në një aktivitet të vetëpunësuar për të huajt tashmë në Zvicër dhe mbajtësit e një leje qëndrimi. Përveç kësaj, ende që nga 1 shkurti 2023, procedura është shkurtuar për disa aplikime për leje pune të cilat nuk kërkojnë më miratimin e Konfederatës.

Nuk vihet në dyshim sistemi i kuotave

Nga ana tjetër, kantonet kundërshtojnë vendosjen e një tarife shtesë për shqyrtimin e përshpejtuar të kërkesës për leje pune. Prandaj Këshilli Federal ka vendosur të heqë dorë nga ai. Në vend të kësaj, kantonet dhe FDJP do të shkëmbejnë deri në fund të vitit 2023 mbi metodat më të mira për sa i përket kohës dhe procedurave të përpunimit.

Sipas një sondazhi të kryer në vitin 2022 nga FDJP midis kantoneve dhe partnerëve socialë, sistemi aktual i kuotave përmbush objektivin e tij për të menaxhuar mirë emigracionin, duke qenë fleksibël. Megjithatë, FDJP do të zbatojë disa përmirësime ad hoc: kuotat vjetore do të vendosen më shumë në bazë të të dhënave faktike dhe shpërndarja e kuotave nga Rezerva Federale për kantonet do të thjeshtohet.

Po kush janë vendet e treta?

Shtetet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe/ose të zonës Shengen. Për çfarë bëhet fjalë? Shtetasit e vendeve të treta vijnë nga vende që nuk janë pjesë e atyre që i nënshtrohen Marrëveshjes për Lëvizjen e Lirë të Personave. Akti i ri për të huajt: Administrata Federale.

Një vend i tretë është një vend që nuk është i detyruar nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), ndryshe nga 28 shtetet anëtare të BE-së dhe tre vendet e Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), Norvegjia, Lihtenshtajni dhe Islanda.