Kjo është lutja më e mirë për syfyr

Posted by

Hazret Amr Ibnil-Asi r.a. e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. duke thënë se koha gjatë çeljes së agjërimit është e veçantë për pranimin e lutjes. Më pas, sipas tij, ai bëri këtë lutje:

O Allah! Në saje të mëshirës Sate që shtrihet mbi çdo gjë, Të kërkoj të m’i falësh gjynahet! (Mustadrik Hakim, Kitabus-saum)

Kurse Lutja për ne Syfir :

Kurse, për të mbajtur agjërimin, mjafton të keni nijet për të agjëruar. Mund të luteni edhe në këtë formë:

syfyr

Dua të agjëroj sot, një ditë të Ramazanit ose
Vendosa bëra nijet që të agjëroj për hir të All-llahut të madherishëm.