Maqedoni, mbi 20% e të punësuarve kanë mbetur pa vendin e tyre të punës për shkak të coronavirusit

Posted by

Çdo i pesti punëtor në Maqedoni ka ngelur pa vendin e tij të punës si pasojë e krizës së nxitur nga epidemia me coronavirusin. Kështu thotë hulumtimi më i ri që e zbatoi Instituti për Hulumtime Politikepër ‘Detektor’.

Sipas këtij hulumtimi, 12.1% nga numri i përgjithshëm i qytetarëve thonë se kanë humbur vendin e punës apo kanë marrë largim të përkohshëm nga puna për shkak të krizës me coronavirusin, njofton Telegrafi Maqedoni. 34% thonë se nuk shkojnë në punë njëlloj si para krizës, 10.7% shprehen se punojnë nga shtëpia ndërsa 2.5% shprehen se nuk u ka ndryshuar statusi për shkak se kanë punuar më herët nga shtëpia.

Të tjerët, apo 40% janë pensionistë apo të papunësuar dhe kur këta do të përjashtohen nga hulumtime, anketa tregon se 20.6% e të anketuarve të punësuar kanë mbetur pa vendin e punës, ndërsa 56.9% shkojnë në punë si më herët. 18.2% e të punësuarve të anketuar punojnë nga shtëpia, ndërsa për 4.3% nuk ka ndryshime për shkak se edhe më herët ata kanë punuar nga shtëpia.

Dy e treta e qytetarëve apo 66% shprehen se shteti duhet të mbulojë një pjesë të humbjeve te kompanitë private vendore, ndërsa 12.3% thonë se shteti nuk duhet që me mjete buxhetore t’i mbulojë humbjet. 79.1% e të anketuarve thonë se shteti duhet të mbulojë humbjet e kompanive më të prekura ndërsa vetëm 5.65 nuk pajtohen me këtë.

Më shumë se dy e treta apo 70.6% e qytetarëve thonë se shteti duhet të ndihmojë edhe ata që përkohësisht apo me honorar kanë punuar dhe kanë mbetur pa punë si rezultat i krizës ndërsa 8.9% janë kundër.

Pjesa më e madhe krahas shëndetit të tyre, më shumë shqetësohen për krizën ekonomike. mendim të tillë kanë 38.8% e të anketuarve, njofton Telegrafi Maqedoni. 15.3% shprehin shqetësime për kolaps të sistemit shëndetësor ndërsa 5.6% kanë frikë nga humbja e vendit të punës.

Sipas strukturës së moshës, për krizën ekonomike më së shumti shqetësohen të anketuarit mes 40-79 vjet. Madje 48.6% e tyre thonë se krahas mundësisë për infektim, më së shumti frikësohen nga kriza ekonomike.

Të moshuarit sipas këtij hulumtimi, për ekonominë më së pakti shqetësohen. Vetëm 27.1% e të anketuarve mbi 60 vjet thonë se kriza ekonomike është problemi më i madh nëse përjashtohet mundësia për infektim nga COVID-19.

39.1% e të rinjve deri në 29 vjet thonë se më së shumti i shqetëson kriza ekonomike krahas krizës shëndetësore. Qëndrim të tillë kanë 44.8% e qytetarëve mes 30-39 vjet dhe 36.6% prej atyre që kanë nga 50-59 vjet.

Sipas vendbanimit, shqetësime më të shumta ka në rajonin lindor ku 48.2% e qytetarëve thonë se krahas mundësisë për infektim, frikësohen nga kriza ekonomike. Kjo përqindje bie bë 45.6% në rajonin e Shkupit dhe 43.2% në rajonin e Pollogut.

Në këtë hulumtim janë përgjgigjur 1116 persona në periudhën nga 18 deri 21 mars./Telegrafi/

Leave a Reply